Logotyp till Batteryheads

Scott Gibbons, grundare av Batteryheads.com ville modernisera sin logotyp. Och det ville vi självklart hjälpa honom med.

Ursprungsidén var bra tyckte vi, så den behöll vi. Symbolen rensades upp och stiliserades. Typsnittet moderniserades. Orange för energi och grönt för Batteryheads miljöpolicy. Sedan att grönt och orange går fint ihop gör inte saken sämre.

Batteryheads Grafisk formgivning