Affisch och deltagarkort för Salsa & Söndag

Salsa Söndag är en studentförening med klubb- och kursverksamhet på Göteborgs Universitet

Inför terminstarten våren 2014 ville de ha en ny affisch.

Vi gjorde en affisch med mycket färg och rörelse. Deltagarkortet följde samma formgivning.

Foto: Petri Olderhvit

Salsa & Söndag Grafisk formgivning